030 A Buddhist Monk Receives Seeds On a Moonlit Night Bonso tsukiyo ni keishi o uku Yoshitoshi

Zufällige Bilder
«030 A Buddhist Monk Receives Seeds On a Moonlit Night Bonso tsukiyo ni keishi o uku» - Yoshitoshi