Dzhelap La, Tibet boundary # 223 (Dzhelepov la. Tibet boundary) Roerich N.K. (Part 4)

Zufällige Bilder
Dzhelap La, Tibet boundary # 223 (Dzhelepov la. Tibet boundary) — Roerich N.K. (Part 4)