Ingeborg Eggertz (1855-1936)

1855,1936

Ingeborg Eggertz