Ла Ир Лорен де (Париж 1606-1656) – Главк и Скилла (146х118 см) 1640-44 J. Paul Getty Museum

«Ла Ир Лорен де (Париж 1606-1656) - Главк и Скилла (146х118 см) 1640-44» - J. Paul Getty Museum