Мол в Порт-Саиде. 1882 Vasily Polenov (1844-1927)

Zufällige Bilder
Мол в Порт-Саиде. 1882 — Vasily Polenov