Portrait of P.I.Sheremetevskaya Vasily Tropinin (1776-1857)

Zufällige Bilder
Portrait of P.I.Sheremetevskaya — Vasily Tropinin