Antigone Frederick Leighton (1830-1896)

«Antigone» - Frederick Leighton