The Actress Thomas Eakins

«The Actress» - Thomas Eakins