Juan de Flandes – The Marriage Feast at Cana Metropolitan Museum: part 2

«Juan de Flandes - The Marriage Feast at Cana» - Metropolitan Museum: part 2