Portrait of Tatiana Spiridonovny Lyubatovich. The second half of 1880 Konstantin Alekseevich Korovin (1861-1939)

Zufällige Bilder
Portrait of Tatiana Spiridonovny Lyubatovich. The second half of 1880 — Konstantin Alekseevich Korovin