Konstantin Alekseevich Korovin (1861-1939)

1861,1939
Künstler Konstantin Alekseevich Korovin