Loch Awe, Argyllshire Alexander Nasmyth (1758-1840)

Zufällige Bilder
Loch Awe, Argyllshire — Alexander Nasmyth