Pifferaro Adolphe William Bouguereau (1825-1905)

«Pifferaro» - Adolphe William Bouguereau