Tintoretto Self portrait detail1 Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

«Tintoretto Self portrait detail1» - Tintoretto (Jacopo Robusti)