vc JacekYerka TruancyAtThePond Jacek Yerka (1952-)

„vc JacekYerka TruancyAtThePond“ - Jacek Yerka