Nicolas Poussin (1594-1665)

1594,1665
Künstler Nicolas Poussin