Ida Gorz on horseback Wilhelm Trubner (1851-1917)

Zufällige Bilder
Ida Gorz on horseback — Wilhelm Trubner