Nizhniy Novgorod. The Kremlin tower Roerich N.K. (Part 1)

Zufällige Bilder
Nizhniy Novgorod. The Kremlin tower — Roerich N.K. (Part 1)