kustodiev bolshevik 1920 Boris Kustodiev (1878-1927)

Zufällige Bilder
kustodiev bolshevik 1920 — Boris Kustodiev