Giovanni Pezzotta (1838-1911)

1838,1911

Giovanni Pezzotta