Nicandra Frederick Leighton (1830-1896)

„Nicandra“ - Frederick Leighton