Lachrymae Frederick Leighton (1830-1896)

«Lachrymae» - Frederick Leighton