Рисенер, Анри-Франсуа (Париж 1767-1806) – Пейзаж Part 6 Louvre

„Рисенер, Анри-Франсуа (Париж 1767-1806) -- Пейзаж“ - Part 6 Louvre