Apples on branches Zinaida Serebryakova (1884-1967)

«Apples on branches» - Zinaida Serebryakova