Duyster, Willem Cornelisz. – De triktrakspelers, 1625 Rijksmuseum: part 2

«Duyster, Willem Cornelisz. -- De triktrakspelers, 1625» - Rijksmuseum: part 2