Sectarian – kulak parsley (Cheremnykh M.) Soviet Posters (1917-1941)

Zufällige Bilder
Sectarian - kulak parsley (Cheremnykh M.) Plakat — Soviet Posters