Portrait of Lady Middleton (1824-1901) Franz Xavier Winterhalter (1805-1873)

Zufällige Bilder
Portrait of Lady Middleton (1824-1901) — Franz Xavier Winterhalter