monnoyer1 Jean-Baptiste Monnoyer (1636-1699)

«monnoyer1» - Jean-Baptiste Monnoyer