img643 Edvard Munch (1863-1944)

«img643» - Edvard Munch