img722 Edvard Munch (1863-1944)

«img722» - Edvard Munch