Stefano Pozzi (1707-1768)

1707,1768

Stefano Pozzi