End of Borodino battle. 1899-1900 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Zufällige Bilder
End of Borodino battle. 1899-1900 — Vasily Vereshchagin