Kyrgyz tent on the Chu River. 1869-1870 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Zufällige Bilder
„Kyrgyz tent on the Chu River. 1869-1870“ - Vasily Vereshchagin