Ananuri. 1863 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

„Ananuri. 1863“ - Vasily Vereshchagin