Picket on the Danube. 1878-1879 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Zufällige Bilder
Picket on the Danube. 1878-1879 — Vasily Vereshchagin