Tamerlanovy gate. 1869-1871 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Zufällige Bilder
Tamerlanovy gate. 1869-1871 — Vasily Vereshchagin