Kyrgyz girl Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Zufällige Bilder
Kyrgyz girl — Vasily Vereshchagin