Kyrgyz girl Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Zufällige Bilder
„Kyrgyz girl“ - Vasily Vereshchagin