Lully (Gypsies). 1867-1868 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

«Lully (Gypsies). 1867-1868» - Vasily Vereshchagin