Crucifixion by the Romans. 1887 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Zufällige Bilder
Crucifixion by the Romans. 1887 — Vasily Vereshchagin