Kazak Dmitry Sokol. 1893 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Zufällige Bilder
Kazak Dmitry Sokol. 1893 — Vasily Ivanovich Surikov