Boyarynya Morozova 1 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Zufällige Bilder
Boyarynya Morozova 1 — Vasily Ivanovich Surikov