Zubovskiy Boulevard winter. 1880-1882 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Zufällige Bilder
Zubovskiy Boulevard winter. 1880-1882 — Vasily Ivanovich Surikov