Zubovskiy Boulevard winter. 1880-1882 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Zufällige Bilder
„Zubovskiy Boulevard winter. 1880-1882“ - Vasily Ivanovich Surikov