Mountains near Krasnoyarsk. 1909 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Zufällige Bilder
Mountains near Krasnoyarsk. 1909 — Vasily Ivanovich Surikov