Greyhound royal hunting. 1,902 Valentin Serov (1865-1911)

Zufällige Bilder
Greyhound royal hunting. 1,902 — Valentin Serov