Shiryaev ravine on the Volga. 1870 Ilya Repin (1844-1930)

Zufällige Bilder
Shiryaev ravine on the Volga. 1870 — Ilya Repin