Portrait INKramskoy Arhip Kuindzhi (Kuindschi) (1842-1910)

«Portrait INKramskoy» - Arhip Kuindzhi (Kuindschi)