Birchwood Arhip Kuindzhi (Kuindschi) (1842-1910)

«Birchwood» - Arhip Kuindzhi (Kuindschi)