1917 Portrait dOlga Kokhlova Pablo Picasso (1881-1973) Period of creation: 1908-1918

Zufällige Bilder
1917 Portrait dOlga Kokhlova — Pablo Picasso (1881-1973) Period of creation: 1908-1918