Wanderer. 1859 Saratov Vasily Perov (1833-1882)

«Wanderer. 1859 Saratov» - Vasily Perov