Portrait of V.I. Dahl (1801-1872) Vasily Perov (1833-1882)

Zufällige Bilder
Portrait of V.I. Dahl (1801-1872) — Vasily Perov